Научни и стручни рад > Научни и стручни рад
Научни и стручни рад

 

Научно-истраживачка дјелатност на Факултету одвија се кроз неколико сегмената: међународном и међууниверзитетском сарадњом, индивидуалним радом и усавршавањем наставника и сарадника, обуком кадрова у привреди, радом Института Економског факултета, публиковањем научних и стручних радова у властитом часопису Acta Economica и часописима од  националног и међународног значаја, организовањем савјетовања, научних скупова, конференција и другим активностима усмјереним на рјешавање проблема из домена економије у теорији и пракси.