Научни и стручни рад > Acta Economica
Acta Economica

 

Acta Economica је научно-стручни часопис Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, који је почео да излази 2002. године, и који два пута годишње објављује радове из свих дисциплина које се изучавају на редовном и постдипломском студију, те прати актуелна дешавања из области економских наука.

Часопис објављује радове на српском и на водећим страним језицима. Емпиријска истраживања и теоријске анализе подједнако су значајни и биће објављени уколико, по мишљењу рецензената и уредника, задовољавају стандарде часописа.

Министарство науке и технологије Републике Српске је у јануару 2010. године извршило рангирање свих часописа на простору Републике Српскe. Часопис Економског факултета „Acta Economica“ тада је добио карактер научног часописа националног значаја. Међутим, поновним рангирањем научних часописа од стране Мнинистарства науке и технологије од 31.01.2014. „Acta Economica“ је рангирана као први часопис из области економских наука (и први на листи уопште). Самим тим, сада има карактер водећег научног часописа националног значаја према члану 19. став 4. Правилника о публиковању научних публикација.

Од децембра 2010. године „Acta Economica“ има властити сајт www.actaeconomica.efbl.org