О нама > Мисија и визија
Мисија и визија

Мисија

Мисија Економског факултета је едукација и оспособљавање високообразовног академског и стручног кадра, развој тржишно оријентисаних компетенција студената, као и научноистраживачки рад и сарадња на државном, региoналном и међународном нивоу са научноистраживачким институцијама, владиним и невладиним институцијама и привредом.

/images/1.jpg

Дипломирани економисти након свечане промоције у јулу 2010. године

 

Визија Економског факултета

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је модеран, развијен, прогресиван и отворен факултет који представља главну окосницу економског развоја Републике Српске.

Главни циљ Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је да постане лидер у области високог образовања и научноистраживачког рада у Републици Српској, Босни и Херцеговини и шире, у регионалном контексту.

 

Потциљеви Факултета су:

  1. Обезбјеђивање кадровско–материјалних претпоставки које ће омогућити реализацију главног циља.
  2. Континуирано обављање модерног наставног процеса, усклађеног са захтјевима привреде и у складу са свим одредницама болоњског процеса.
  3. Успостављање европског квалитета студија I, II и III циклуса.