О нама > Служба за опште послове
Служба за опште послове

 

Референт за књиговодствене послове: Зора Андрић, дипл. ек.

Тел: +387 51 430 021

Е-пошта: zora.andric@ef.unibl.org

Kaбинет:  Приземље, 009

Радно вријеме: понедјељак-петак  08:00-16:00
 

 

Референт за административно-техничке послове: Лидија Предраговић

Тел: +387 51 430 021

Е-пошта: lidija.predragovic@ef.unibl.org

Kaбинет:  Приземље, 009

Радно вријеме: понедјељак-петак  08.00-16.00