Студији > Докторски студиј по старом плану
Докторски студиј по старом плану

За све информације о пријави доктората према старом Закону о Универзитету обратите се референту за постдипломске студије и докторате Јелени Ђукић на имејл ps@efbl.org, или на телефон +387 51 430 020 сваког радног дана 09.00-14.00 часова.