Студији > Студиј I циклуса
Студиј I циклуса

 

Студиј Економског факултета на I циклусу студија организује се на студијском програму: „Економија и пословно управљање“ (oд академске 2014/2015. године)

 

Студијски програм садржи четири одсјека:

 1. Финансије, банкарство и осигурање,
 2. Међународна економија,
 3. Пословна економија,
 4. Квантитативне анализе.

Одсјек Финансије, банкарство и осигурање садржи два усмјерења:

   а. Рачуноводство и ревизија;

   б. Финансијско управљање, банкарство и осигурање;

Одсјек Међународна економија нема посебних усмјерења.

Одсјек Пословна економија садржи усмјерење Менаџмент и предузетништво.

Одсјек Квантитативне анализе нема посебних усмјерења.

 

 

Садржај наставног плана додипломских академских студија “Eкономија и пословно управљање“ Економског факултета у Бањој Луци

 

Прва година студија

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Основи економије

4

2

 

 

8

Економика предузећа

4

2

 

 

8

Пословна информатика

3

2

 

 

6

Математика за економисте

4

4

 

 

8

Статистика

 

 

4

3

8

Пословно право

 

 

3

2

6

Финансијско рачуноводство

 

 

4

3

8

Менаџмент

 

 

4

2

8

УКУПНО:

15

10

15

10

60

 

Друга година студија

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Микроекономија

4

3

 

 

8

Монетарне и јавне финансије

4

2

 

 

8

Управљачко рачуноводство

4

3

 

 

8

Изборни предмет 1:

3

2

 

 

8

Макроекономија

 

 

4

3

8

Међународни економски односи

 

 

4

2

7

Финансијски менаџмент

 

 

4

2

8

Финансијска математика

 

 

4

2

7

УКУПНО:

15

10

16

9

60

 

Изборни предмети за другу годину:

 1. Организација
 2. Социологија за економисте
 3. Економске доктрине
 4. Пословна култура и етика
 5. Teoрија и модели одлучивања 

 

НАПОМЕНА: Настава на III и IV години студија по новом плану и програму изводиће се од академске 2016/2017. и 2017/2018. године респективно.

 

 

Студиј Економског факултета на I циклусу студија организује се на студијском програму: „Економија“ (oд академске 2007/2008. године) – настава се изводи на III и IV години студија у академској 2015/2016. години

Студијски програм садржи четири одсјека:

 1. Финансије, банкарство и осигурање,
 2. Међународна економија,
 3. Пословна економија,
 4. Квантитативне анализе.

Одсјек Финансије, банкарство и осигурање садржи два усмјерења:

   а. Рачуноводство и ревизија;

   б. Финансијско управљање, банкарство и осигурање;

Одсјек Међународна економија нема посебних усмјерења.

Одсјек Пословна економија садржи усмјерење Менаџмент и предузетништво.

Одсјек Квантитативне анализе нема посебних усмјерења.

 

Трећа година студија

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Монетарне и јавне финансије

4

2

 

 

8

Пословни страни језик I

3

3

 

 

6

Ревизија

4

3

 

 

8

Менаџмент људских ресурса

4

2

 

 

8

Предузетничка економија

 

 

4

2

8

Маркетинг

 

 

4

2

8

Економско математички модели и методе

 

 

4

4

8

Пословни страни језик II

 

 

2

3

6

УКУПНО:

15

10

14

11

60

 

Четврта година студија

ОДСЈЕК: ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ

Смјер: Рачуноводство и ревизија

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Анализа хартија од вриједности

3

3

 

 

8

Стратешки финансијски менаџмент

2

2

 

 

8

Финансијска тржишта

2

2

 

 

6

Теорија и политика биланса

4

3

 

 

8

Специјална рачуноводства

 

 

4

3

7

Рачуноводствени информациони системи

 

 

3

3

5

Ревизија финансијских извјештаја

 

 

3

2

7

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

11

10

12

10

60

 

Смјер: Финансијско управљање, банкарство и осигурање

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Финансијска тржишта

2

2

 

 

6

Теорија и политика биланса

4

3

 

 

8

Економика осигурања

4

2

 

 

8

Међународно финансирање

3

2

 

 

8

Банкарство

 

 

4

2

7

Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава

 

 

4

2

7

Електронско пословање

 

 

3

3

5

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

13

9

13

9

60

 

ОДСЈЕК: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Смјер: Међународна економија

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Економика Европске уније

4

2

 

 

8

Међународно финансирање

4

2

 

 

8

Спољнотрговинско пословање

4

2

 

 

8

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Међународно пословно право

 

 

4

2

6

Савремени економски системи

 

 

4

2

6

Међународни маркетинг

 

 

4

2

7

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

14

8

14

8

60

 

Смјер: Менаџмент и предузетништво

Назив предмета

Зимски семестар

Љетни семестар

ECTS

П

В

П

В

Стратегијски менаџмент

4

2

 

 

8

Управљање маркетингом

3

2

 

 

8

Менаџмент квалитета

3

2

 

 

8

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Истраживање тржишта

 

 

4

2

7

Економика и управљање малим и средњим предузећима

 

 

4

2

7

Управљачки информациони системи

 

 

4

2

5

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

12

8

14

8

60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Смјер: Рачуноводство и ревизија

Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава (8. семестар)

Пројектовање информационих система

Економија јавног сектора

Интерни надзор

Менаџмент инвестиција

Смјер: Финансијско управљање, банкарство и осигурање

Тарифе у осигурању

Базелски принципи

Стратешки финансијски менаџмент (7. семестар)

Ревизија финансијских извјештаја (8. семестар)

Смјер: Међународна економија

Финансијска тржишта (7. семестар)

Свјетска тржишта

Економика и развој националне привреде

Економске доктрине

Смјер: Менаџмент и предузетништво

Економика и развој националне привреде

Менаџмент инвестиција

Економска статистика

Финансијска тржишта (7. семестар)