Студији > I година
I година

Назив предмета

Зимски 
семестар

Љетни 
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Основи економије

4

2

 

 

8

Економика предузећа

4

2

 

 

8

Пословна информатика

3

2

 

 

6

Математика за економисте

4

4

 

 

8

Статистика

 

 

4

3

8

Пословно право

 

 

3

2

6

Финансијско рачуноводство

 

 

4

3

8

Менаџмент

 

 

4

2

8

УКУПНО:

15

10

15

10

60