Студији > II година
II година

Назив предмета

Зимски
семестар

Љетни
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Микроекономија

4

3

 

 

8

Монетарне и јавне финансије

4

2

 

 

8

Управљачко рачуноводство

4

3

 

 

8

Изборни предмет 1:

3

2

 

 

6

Макроекономија

 

 

4

3

8

Међународни економски односи

 

 

4

2

7

Финансијски менаџмент

 

 

4

2

8

Финансијска математика

 

 

4

2

7

УКУПНО:

15

10

16

10

60

 

Изборни предмети за другу годину:

  1. Организација
  2. Социологија за економисте
  3. Економске доктрине
  4. Пословна култура и етика
  5. Teoрија и модели одлучивања