Студији > Међународна економија
Међународна економија

Назив предмета

Зимски
семестар

Љетни
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Економика Европске уније

4

2

 

 

8

Међународно финансирање

4

2

 

 

8

Спољнотрговинско пословање

4

2

 

 

8

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Међународно пословно право

 

 

4

2

6

Савремени економски системи

 

 

4

2

6

Међународни маркетинг

 

 

4

2

7

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

14

8

14

8

60

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

  1. Финансијска тржишта (7. семестар)
  2. Свјетска тржишта
  3. Економика и развој националне привреде
  4. Економске доктрине