Од академске 2017/2018. године у склопу Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Економија и пословно управљање предвиђена је Стручна пракса. Студенти ће похађати Стручну праксу у предузећу или другој институцији на основу билатералног уговора Економског факултета преко Канцеларије за практичну наставу и предузећа или институције организатора стручне праксе. Стручна пракса трајаће 13 радних дана по семестру (13 седмица од укупно 15 седмица; двије седмице су посвећене писменим колоквијима, тј. укупно 26 радних дана у току академске године). На стручној пракси студент ће имати водитеља стручне праксе из институције у којој ће се обављати стручна пракса, о чему ће водитељ стручне праксе водити дневник. Стручна пракса ће носити 2 ЕCTS бода по семестру. У циљу праћења студентске праксе, сваки студент има ментора из реда наставника који ће прегледати дневник праксе и донијети одлуку о томе да ли је пракса успјешно обављена или не.

ВИШЕ

Уговор о пракси се потписује између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, студента и послодавца, гдје се специфицирају исходи учења који се требају постићи. Требају постојати јасне процедуре за оцјењивање исхода учења и додјељивања ECTS бодова, који ће бити укључени у завршни рад студената. Улоге потписника у процесу специфицирања, постизања и оцјењивања исхода учења морају бити јасне. То је прилика за учење у радним условима и јачање професионалних компетенција (професионални развој). Стварни задаци обављани на радном мјесту требају бити комплементарни садржају који се изучава на студијском програму. Сврха стручне праксе је:
- учење о посебним моделима и техникама рада,
- усавршавање радних вјештина потребних на радном мјесту,
- развој нових вјештина које олакшавају запошљавање као што је тимски рад, коришћење технологија и рјешавање проблема,
- прилика за стицање вјештина постепеним путем, од једноставнијих до сложених,
- оцјењивање у реалним условима,
- формирање мишљења о релевантности садржаја програма за радно мјесто,
- обезбјеђивање документационе основе за израду завршног рада.

Након обављене праксе, студент припрема извјештај о обављеној пракси, а сазнања из праксе по правилу, а што није обавезујуће, описује у емпријско-перспективном дијелу завршног рада. ECTS бодови се додјељују послије одговарајуће провјере и оцјењивања и постигнутих исхода од стране наставника ментора.

Партнери:

НОВОСТИ

Студенти на пракси

Обавјештавају се студенти и студенткиње IV године студија студијског програма Економија и пословно управљање, да је деканска екипа  послала допис институцијама и предузећима партнерима који организују стручну праксу. Студенти су дужни да долазе на вријеме на посао као и сви остали запослени, да проведу осмочасовни радни дан на активностима које ментор из установе домаћина одреди, да поштују правила домаћина и да се узорно понашају. Прочитај

Објављено 26.10.2017. у 11:44 часова

Почетак стручне праксе – 20.10.2017. године

Обавјештавају се студенткиње и студенти да обавезна стручна пракса за IV годину студија студијског програма Економија и пословно управљање званично почиње у петак, 20.10.2017. године. За све детаље у вези стручне праксе обратите се у Канцеларију за стручну праксу.

Објављено 19.10.2017. у 14:06 часова

Програм стипендија немачке привреде

Програм стипендија немачке привреде

Објављено 12.10.2017. у 09:49 часова

Позив предузећима и институцијама за пријем студената на стручну праксу

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, у склопу Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Економија и пословно управљање oд академске 2017/2018. године уводи обавезну Стучну праксу

Студенти су обавезни у току четврте године студија обавити стручну праксу. Студенти ће похађати Стручну праксу у предузећу или другој институцији на основу билатералног уговора Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и предузећа/институције која ће организовати праксу. Позивамо заинтересована предузећа и институције која су спремна за организацију стручне праксе, да контактирају Канцеларију за практичну наставу на  051 430 035. Више о начину организације праксе прочитајте у Упутству студентима за стручну праксу.

Објављено 28.09.2017. у 08:35 часова

Позив студентима за обављање праксе

UNIQA је водећа осигуравајућа кућа у Аустрији и једна од водећих групација у Централно-Источној Европи која успјешно послује у 19 европских земаља. Са око 22 хиљаде сарадника који брину о преко 10 милиона задовољних клијената, UNIQA је међу најдинамичнијим осигуравајућим групацијама.

Ми у UNIQA осигурању свакодневно пружамо сигурност великом броју клијената. Осигуравамо будућност континуираним развојем и примјеном савремених начина организације и рада, и велику пажњу посвећујемо едукацији и усавршавању младих људи те пружамо могућност обављања праксе студентима.

Уколико сте:
– студент завршне године студија
– заинтересовани за стицање практичног знања из области осигурања
– проактивни, амбицозни и мотивисани
пошаљите Вашу биографију на маил адресу: human.resources@uniqa.ba

Сви студенти који буду похађали једномјесечну праксу добиће потврде о обављеној пракси, а најуспјешнији могућност заснивања радног односа.

Објављено 28.09.2017. у 06:52 часова

Упутство студентима IV године студија за похађање Стручне праксе

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, у склопу Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Економија и пословно управљање – од академске 2017/2018. године организује Стручну праксу. Упутство за похађање праксе преузмите овдје.

Објављено 26.09.2017. у 12:32 часова